Inviterer til innspill om reiselivsstrategi

Inviterer til innspill om reiselivsstrategi

- Arbeidet med å revidere Tinns reiselivsstrategi er i gang. Det er en politisk bestilling, opplyser næringssjef Tor Helge Flåto. - Fram til midten av mai fokuseres det på innhenting av informasjon fra ulike aktører og instanser. Det arrangeres innspillsmøte på Rjukanhuset mandag 7. mai og i Austbygde 14. mai på kvelden.
Næringsliv
Publisert : 07.05.2018 10:34
Sist oppdatert : 07.05.2018 10:41

- Fram til midten av mai fokuseres det på innhenting av informasjon fra ulike aktører og instanser. Det arrangeres innspillsmøte på Rjukanhuset mandag 7. mai. Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv og mat, gir en oppdatering på relevante områder for reiselivet i Tinn. På møtet, som er på dagtid, legges det opp til diskusjon for å komme fram til en felles visjon og målsetting for destinasjonen, sier TRNU-leder og næringssjef Tor Helge Flåto.

- Mandag 14. mai inviteres til innspillsmøte på kveldstid i bygda. Her vil Sigrid Hoem fra Gyger holde en innledning om produktutvikling. Sigrid var prosjektleder på utvikling av det nye opplevelseskonseptet til Innovasjon Norge - Nasjonal kolleksjon, som Rjukan var pilot på, forteller Flåto.

- Planen skal ut på høring 1. august, og prosjektleder for arbeidet er Karin Rø. Tidligere rådmann Rune Lødøen, er leder av styringsgruppen, mens Rjukan Næringsutvikling er prosjektansvarlig. Den reviderte reiselivsstrategien skal vedtas i løpet av året. Alle som er opptatte av reiselivet i Tinn inviteres inn i prosessen og til å delta på møter eller ta kontakt direkte med prosjektleder, sier næringssjefen.

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS