Her blir det kantparkering igjen i Sam Eydesgate

Her blir det kantparkering igjen i Sam Eydesgate

Per Løitegaard er lettet. Tinn kommunestyre gikk mandag inn for å gjenetablere kantparkering i Sam Eydesgate på Rjukan mellom Delegaten og Bøensgate i nedre del av sentrum. Dermed kan en 10 år kan kamp se sin slutt for butikkene nederst i sentrum.
Næringsliv
Publisert : 14.05.2018 20:38
Sist oppdatert : 15.05.2018 22:45

Rådmannsinnstillingen gikk ut på at man setter av inntil 3 millioner kroner til ny kantparkering i nedre del av sentrum. Og slik ble det, men ikke uten politisk diskusjon og spenning.
Og mest spent var mannen som satt på gangen, etter å ha opplyst at han kanskje var inhabil. Etter lengre tids diskusjoner om han var inhabil eller ikke, ble han det, mens Steinar Bergsland som Reiselivssjef like ved ble det ikke.

- Utrolig letta, og glad. Jeg var ikke sikker på hvordan det skulle gå, men da Fleming Gilhauge gikk på talerstolen fikk jeg håp, som viste seg å holde stikk, sier per Løitegaard.

Det markerer allerede i sommer forhåpentligvis slutten på en kamp som har vart i over 11 år, etter at Statens vegvesen med et pennestrøk fjerne kantparkeringa mellom Delegaten ved gamle Bøen skole og Bøensgate ved torget.

Før det hadde det blitt sådd tvil om hva posisjonen mente. SV var nemlig ikke i tvil.
SV-representant Sanja Pasovic gikk på talerstolen og sa at hun føler saken er mangelfullt utredet, og at hun savner en uttalelse fra politiet, og påpekte at strekningen mistet parkeringen som følge av at den var ulykkesbelastet.
Hun savnet også vedlegg fra Bøenssletten borettslag, og påpekte at man heller burde utbedre en sykkelvei langs Sam Eydesgate. Innledningsvis sa hun at hun er for positiv næringsutvikling i Tinn kommune.

Høyre Steinar Bergsland sa at man ikke kan si man er for næringsutvikkling, og gjøre noe annet.
- Et parkeringsforbud ble innført for ca 10 år siden, og etter det har det vært mye svarte vinduer i området.
Handel genererer mye arbeidsplasser og penge ri kommunekassa, og en attraktiv kommune og bo i og besøke, mente Bergsland, som mente saken ikke kan utsettes. 

Deretter ble det gruppemøte på 10 minutter, der SP like i forkant tok en kjapp prat på vei ut før de gikk i gruppemøtet.

SPs Flemming Gilhauge sa han støttet Bergsland 100%, og nevnte behovet for parkeringsplasser for busser.

APs Trond Jore ba om at Bøenssletten må trekkes med, før han ble stoppet med at utsettelsesforslaget måtte vedtas først.

To SV-representanter, Sanja Pasovic og Jørn Langeland gikk for utsettelse, men ble nedstemt mot sine to stemmer.

MDGs Heather Mason ønsket at plassene må planlegges på detaljert nivå, og var opptatt av kostnadene.

Teknisk sjef var opptatt av samarbeidet og dialogen med Statens vegvesen her, og at tidsfristen var ASAP. (Red. anm.: As soon as possible.)
- Det er nå det skjer, sa Jan-Arvid Gravklev.

Sanja Pasovic mente at hastesaken er et resultat av dårlig dialog, og var fortsatt sterkt kritisk. Hun trodde ikke på tallene Bergsland la fram om at parkeringsplasser betydde millionbeløp.
- Hvor mange flere arbeidsplasser blir det av dette, og i forslaget ligger det at møtet ned sentrum blir at man nøter biler. Og blir det slik at trær skal fjernes?

SPs Wenche Haaven var helt på linje med Bergsland, og så absolutt en fordel dersom det ble stopplass for buss.
- Får vi det ikke, vil nedre bydel kunne dø ut, og det vil i alle fall ikke invitere til nyetablering.

Rådmannen kommenterte før vedtaket at trær som står i nedre del må fjernes for å få det til.
På avstemningen ble det tilslutt 5 imot forslaget, og rådmannsforslaget ble vedtatt, og et tilleggforslag om at grunneier-borettslaget må kobles inn.

- Dette var et veldig viktig vedtak, og jeg var ikke sikker på Trond Jore hadde vært oppe, og sagt at man ikke ville godta noen utsettelse. For de som driver butikk i nedre del av sentrum er det en nødvendighet, sier Løitegaard, før han fornøyd kunne ta turen ned til bilen og hjem langs gateløpet som snart blir endra.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS