Absolutt forbud mot åpen ild, bålbrenning og engangsgriller

Absolutt forbud mot åpen ild, bålbrenning og engangsgriller

Brannsjefen i Tinn har igjen innført totalforbud mot all bruk av åpen ild utendørs i Tinn på grunn av tørken og sterk brannfare.
Lokal
Publisert : 03.06.2018 15:22
Sist oppdatert : 02.07.2018 15:55

Brannsjefen i Tinn innførte søndag kl 16 totalforbud mot all bruk av åpen ild utendørs i Tinn i likhet med en lang rekke kommuner på Øst-landet.

Tilsvarende forbud var det i 3,5 uker fra 25.mai.

- Det er veldig tørt i skog og utmark. Fra og kl.16 gjelder forbudet. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og liknende fra og med midnatt og inntil situasjonen endrer seg. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres forbud mot bruk av åpen ild i innmark, opplyser Tinn Brannvesen.

De påpeker at dette gjelder også bruk av engangsgriller ute. Det er heller ikke lov å fyre opp bål på godkjente bålplasser i Tinn. Samtidig innfører også Notodden og Hjartdal et tilsvarende forbud. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. og forskrift om brannforebygging. Bakstad oppfordrer alle om å respektere forbudet.

Skader som eventuelt vil oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS