Brannsjefen opphever vedtaket om ildforbud fra mandag

Brannsjefen opphever vedtaket om ildforbud fra mandag

Vi er tilbake på normalen, og du kan igjen tenne opp grillen med fod samvittighet. Brannsjefen opphever mandag vedtaket som ble innført ifbm skogbrannfaren for området Tinn kommune.
Lokal
Publisert : 16.06.2018 11:34
Sist oppdatert : 16.06.2018 11:48

Brannsjef Ken drager opphever vedtaket som ble innført 25.mai ifbm skogbrannfaren for området Tinn kommune. Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra mandag 18.juni 2018.

Det er sendt ut følgende pressemelding:
"Tidligere vedtak gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endrer seg ifht skogbrannfaren. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, ble det også innført forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Vedtaket ble fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Skogbrannfaren er for øyeblikket redusert til et «normalt» nivå for området Tinn kommune.

Det er viktig å presisere at selv om vedtaket som brannsjef tidligere innførte er opphevet gjelder fremdeles det generelle bålforbudet i perioden fra 15.april til og med 15.september og at enhver har en aktsomhetsplikt. (ref. Lov om brannvern kap. 2, § 5 Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke og forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet) 

Der man gjør opp ild eller behandler brannfarlige gjenstander, må man være særlig oppmerksom på faren for uønsket antennelse og spredning. Ved disse aktivitetene kreves en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler. Aktsomhetsnormen er her altså strengere enn for andre aktiviteter.
Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110."

Mer informasjon om skogbrannfarevarsel

 

 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS