Ekstrembrannfaren over - grilling igjen tillatt

Ekstrembrannfaren over - grilling igjen tillatt

Det generelle bålforbudet gjelder fortsatt i Tinn , men fra mandag morgen er det lov å ta seg en røyk på skogstur. I løpet av uka fjernes også de store "Great forest fire hazard " - skiltene på innfartsveiene inn til Tinn.
Natur/Vær
Publisert : 13.08.2018 14:15
Sist oppdatert : 14.08.2018 09:04

Brannsjefen i Tinn kommune opphever vedtaket som ble innført 13.juli i forbindelse med den stopre skogbrannfaren. Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra mandag 13. august.

- Tidligere vedtak fattet av brannsjefene i Telemark gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kunne antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endrer seg ifht skogbrannfaren. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, ble det også innført forbud mot bruk av åpen ild i innmark og det ble betraktet som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark. Vedtaket ble fattet med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3, skeriver brannsjef Ken Drager. 

- Skogbrannfaren vurderes generelt på Østlandet som fortatt som meget stor ifølge Yr, men i enkelte kommuner er skogbrannfaren redusert til et «normalt» nivå pga ulik nedbørsmengde i Telemark. Det er viktig å presisere at selv om vedtaket som brannsjefene i Telemark tidligere innførte er opphevet, gjelder fremdeles det generelle bålforbudet i perioden fra 15.april til og med 15.september om at enhver har en aktsomhetsplikt. (ref. Lov om brannvern kap. 2, § 5 Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke og Forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet).

Der man gjør opp ild eller behandler brannfarlige gjenstander, må man være særlig oppmerksom på faren for uønsket antennelse og spredning. Ved disse aktivitetene kreves en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler. Aktsomhetsnormen er her altså strengere enn for andre aktiviteter.

Informasjonsskilt om ildforbudet som er plassert langs innfartsvegene til Tinn kommune vil bli fjernet i løpet av uke 33.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS