Kultursjefen håper på flere prisnominasjoner

Kultursjefen håper på flere prisnominasjoner

En ny kulturpris og med den et eks av den fløotte statuens av Liten Ida er up for grabs. Men finnes det kandidater? Akkurat som for Byggeskikksprisen, Frivillighetsprisen og Dialektprisen. Men kultursjef Marit Kvitne minner om at noen må nominere!
Kultur
Publisert : 16.09.2018 15:22
Sist oppdatert : 17.09.2018 14:59

Det er kommet inn 2-3 forslag her og der, men Kvitne veit det er mange flere som burde vært nominert. Mange gode kandidater som er blitt foreslått tidligere, mangler nå i forslagsbunken.
- Derfor går vi nå ut å ber om flere forslag til prisene, sier Kvitne, som nå har utvidet forslagsfristen til 17. september.

Tinn kommune har fire årlige priser, dersom det er kandidater. Kulturprisen, Byggeskikksprisen, Frivillighetsprisen og Dialektprisen, her nevnt kronologisk etter hvor lenge de er blitt utdelt. Kulturprisen har lang tradisjon, mens dialektprisen bare har vært utdelt to ganger.
- jeg ber alle om å sjekke kriteriene og komme med forslag som inneholder en begrunnelse i forhold til retningslinjene. Alt ligger på Tinn kommunes hjemmeside, sier Kvitne, som nå krysser fingre for at forslagene rauser inn.
- Ikke vent til den nye fristen, men lever ditt forslag til oss på kulturkontoret, servicekontoret eller til Tinn kommunes epost-adresse; postmottak@tinn.kommune.no snarest, sier Kvitne.​

Her er mer om prisene:
http://www.tinn.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/41527224 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS