Har du forslag til nytt fylkesvåpen for Telemark og Vestfold?

Har du forslag til nytt fylkesvåpen for Telemark og Vestfold?

Om litt over et år er Telemark og Vestfols etter planen slått sammen til ett fylke. Da må Telemarks begrave bondestridsøksa og Vestfolds sin kongekrone, og et nytt fylkesvåpen trengs som symbolet for det nye sammensatte by og lsand-fylket. Nå sendes utfordringen til alle innbyggerne i Vestfold og Telemark, med løfte om en «hyggelig overraskelse» til de som kommer med det beste forslaget. Fristen for å sende inn forslag er fredag 28. september. Allerede i desember er det meningen at det nye fylkesvåpenet skal vedtas. SLIK DELTAR DU: ■ 1) Tegn et våpenskjold – du finner en mal på vtfylke.no/fylkesvapen/. ■ 2) Fyll våpenskjoldet med motivet du mener bør symbolisere den nye fylkeskommunen (forslaget kan være en skisse – det er ideen som blir vurdert). ■ 3) På et eget ark skriver du en kort beskrivelse og en begrunnelse. På dette arket skriver du også din kontaktinformasjon: navn, alder, e-postadresse, postadresse og telefonnummer. ■ 4) Forslag + beskrivelse + kontaktinformasjon merkes med «fylkesvåpen» og leveres på én av følgende måter: Send e-post: post@t-fk.no. Send i posten: Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien. Lever på fylkeshuset i Tønsberg (Svend Foyngate 9) eller fylkeshuset i Skien (Fylkesbakken 10). ■ 5) Frist for å komme med forslag er fredag 28. september. KRITERIENE FOR NYTT FYLKESVÅPEN: ■ Forslaget må være samlende og symbolisere den nye fylkeskommunen på en god måte. ■ Motivet må være lett gjenkjennelig, både på avstand, i lite format og i fart. ■ Bruk få farger og motiv. ■ Fargene bør være rene og klare, uten nyanser og sjatteringer, og med god kontrast til hverandre. ■ Forslaget bør fylle skjoldflaten godt, være forenklet og uten for mye detaljer. ■ Skjoldfasongen skal være tradisjonell, eventuelt med tradisjonell inndeling med flere motiv. ■ Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, dvs. uten bruk av perspektiv og skyggelegging. ■ Vi vil svært gjerne at du også sender med en beskrivende tekst av forslaget (blasonering), og en begrunnelse eller tittel for forslaget. Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommuner
Kultur
Publisert : 06.09.2018 10:10
Sist oppdatert : 06.09.2018 12:38

Telemark og vestfold er i prosdess med sammensliong til ett fylke, i Vestfold og Telemark fylkeskommune, noe som har gått overraskende rolig for seg sammenlignet med andre fylkessammenslåinger i Norge.
Da må Telemark begrave sin bondestridsøks og Vestfolds kongekrone blir også historie, og behovet for et nytt fylkesvåpen er åpenbart.

Nå sender de to samarbeidende fyklkeskommunene utfordringen til alle innbyggerne i Vestfold og Telemark, med løfte om en «hyggelig overraskelse» til de som kommer med det beste forslaget.

Fristen for å sende inn forslag er fredag 28. september.
Allerede i desember er det meningen at det nye fylkesvåpenet skal vedtas.

SLIK DELTAR DU:
■ 1) Tegn et våpenskjold – du finner en mal på vtfylke.no/fylkesvapen/.

■ 2) Fyll våpenskjoldet med motivet du mener bør symbolisere den nye fylkeskommunen (forslaget kan være en skisse – det er ideen som blir vurdert).

■ 3) På et eget ark skriver du en kort beskrivelse og en begrunnelse. På dette arket skriver du også din kontaktinformasjon: navn, alder, e-postadresse, postadresse og telefonnummer.

■ 4) Forslag + beskrivelse + kontaktinformasjon merkes med «fylkesvåpen» og leveres på én av følgende måter:

Send e-post: post@t-fk.no.
Send i posten: Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien.
Lever på fylkeshuset i Tønsberg (Svend Foyngate 9) eller fylkeshuset i Skien (Fylkesbakken 10).
■ 5) Frist for å komme med forslag er fredag 28. september.

KRITERIENE FOR NYTT FYLKESVÅPEN:
■ Forslaget må være samlende og symbolisere den nye fylkeskommunen på en god måte.

■ Motivet må være lett gjenkjennelig, både på avstand, i lite format og i fart.

■ Bruk få farger og motiv.

■ Fargene bør være rene og klare, uten nyanser og sjatteringer, og med god kontrast til hverandre.

■ Forslaget bør fylle skjoldflaten godt, være forenklet og uten for mye detaljer.

■ Skjoldfasongen skal være tradisjonell, eventuelt med tradisjonell inndeling med flere motiv.

■ Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, dvs. uten bruk av perspektiv og skyggelegging.

■ Vi vil svært gjerne at du også sender med en beskrivende tekst av forslaget (blasonering), og en begrunnelse eller tittel for forslaget.
 

Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommuner
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS