Øvelse stenger Tinnsjøveien i to timer onsdag

Øvelse stenger Tinnsjøveien i to timer onsdag

Tinnsjøvegen vil være stengt i to timer fra fra kl. 12 til kl. 14 onsdag 19. september pga øvelse.
Ulykker/Redning
Publisert : 17.09.2018 14:49
Sist oppdatert : 17.09.2018 14:52

Ulykkesscenarioet er at en buss kolliderer med en personbil, og at det oppstår brann i motoren på bussen. Dette er øvelsen når Statens vegvesen i samarbeid med brannvesenet, politi og ambulanse gjennomfører beredskapsøvelse i Jønjiljotunnlen på Fv37 Tinnsjøvegen onsdag.

Øvelsen gjøres for å redusere skadeomfang ved slike hendelser. Hovedhensikten med øvelsen er å gjøre de involvert aktørene i bedre stand til å gjøre en faglig god redningsinnsats ved hendelse i en tunnel. Gjennom øvelsen vil aktørene få trene samhandling og få bedre kjennskap til varslingsrutiner, styring og teknisk utstyr i en tunnel.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS