Den nye Atrå-skolen legges ut på anbud

Den nye Atrå-skolen legges ut på anbud

Den nye ungdomsskolen i Atrå som er kombinert med barneskolen og samfunnshus, kan bli seende slik ut når den står ferdig til bruk høsten 2021. Tinn kommunestyre vedtok enstemmig å legge den nye skolen ut på anbud.
Lokal
Publisert : 20.09.2018 18:14
Sist oppdatert : 20.09.2018 21:14

Den nybygde ungdomsskolen i Atrå kan stå ferdig til bruk høsten 2021, 51 år etter at man åpnet gamle Atrå Ungdomskole etter ungdomskolereformen. Det blir et kombinert skole og samfunnshus, krympet med 35 millioner kroner.

Teknisk sjef viste fram skissen for den nyre skolen til kommunestyret, under hans og rådmanns orientering, før skolen ble tatt opp til vedtak for fase en, som er anbudsinnhenting.

Det endte med et enstemmig vedtak for å legge planen ut på anbudsrunde, og bare to Høyrerepresentanter (Steinar Bergsland og Runar Espeland) og Trond Jore, Ap, hadde kommentarer før saken ble vedtatt.

Det er et skolebygg som ble presentert for 147 og 136 millioner har nå en kostnadsramme på 98 millioner, inkludert uteområdet, etter vedtak i kommunestyret tidligere i år. Alternativet med det gamle samfunnshuset ble forkastet på grunn av pris.

Arkitektfirmaet LINK som har tegnet forslaget til skole/samfunnshus på 1900 kvadratmeter. Her blir det sambruk av lokaler som storsal med scene, garderobe og toaletter. Samfunnshuset får egen inngang,

Med redusert ramme har man slått av på krav til bygget.Man sparer ved sambruk av lokalene og vi beholder også SFO-bygget og den nye barneskolen som det er. Overbygd adkomst til idrettshallen er vekk, og uteområdet blir enkelt.
Etter et ja i kommunestyret, så skal skolebygget til 70 millioner (98 med uteområde) umiddelbart ut på anbud. Riving av  den gamle ungdomskolen, bygget i 1969, og svømmehallen, samt Atrå samfunnshus kan da starte i mai neste år, med midlertidig skole i gamle Marum Ullern skole og SFO til den nye skolen står klar høsten 2021.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS