Vil ikke godta ekstreme buss-kutt

Vil ikke godta ekstreme buss-kutt

- I fylkesrådmannens forslag til budsjett legges det opp til store, for ikke å si katastrofale kutt i kollektivtilbudet for Tinn sin del. Dette kan ikke Tinn kommunestyre godta, da konsekvensene for kommunen og dens innbyggere vil være at vi nærmest får et ikke eksisterende tilbud spesielt sommerstid, sier Rigmor Severinsen Rabbe.
Næringsliv
Publisert : 31.10.2018 19:30
Sist oppdatert : 31.10.2018 20:51

Rabbe går hardt ut mot budsjettforslaget til fylkesrådmannen, og vil ha kommunestyret med på en fellesuttalelse om saken. Interpellasjonen kommer opp i kommunestyrets møte klo 9 torsdag - et møte som oveføres på nett og i radio på Radio Rjukan.

Her er interpellasjonen i si helhet:

Tinn kommunestyre 1. november, 2018

"I fylkesrådmannens forslag til budsjett legges det opp til store, for ikke å si katastrofale kutt i kollektivtilbudet for Tinn sin del. Dette kan ikke Tinn kommunestyre godta, da konsekvensene for kommunen og dens innbyggere vil være at vi nærmest får et ikke eksisterende tilbud spesielt sommerstid. Tinn kommune har reiseliv som satsningsområde og er avhengig av en god infrastruktur og et godt kollektivtilbud for å kunne frakte turister og fastboende rundt lokalt og ut og inn av kommunen. Som Verdensarvkommune kan vi ikke være bekjent av å ikke kunne tilby våre gjester et godt kollektivtilbud.

Forslaget til kutt omhandler også rutetilbudet Rjukan – Vest-Telemark som er vår øst/vest forbindelse. Dette kan også gi store konsekvenser for utbyggingen i Skinnarbuområdet og for rekruttering av elever til videregående skole.

Busstilbudet Rjukan – Grenland forsvinner helt, noe som rammer våre mest sårbare innbyggere mest, nemlig de som er alvorlig syke eller trenger behandling ved sykehusene i Grenland, da dette rutetilbudet i dag fungerer som en kombinasjon av pasientreiser og ordinær rutetrafikk. Det vil også vanskeliggjøre muligheten for Tinns innbyggere som ikke kan benytte eget transportmiddel, tilgang til offentlige tjenester.

Som en ytterligere konsekvens vil også flere arbeidsplasser bli borte og uten et godt kollektivtilbud vil det også være vanskelig å tiltrekke seg den gruppen innbyggere som man sårt trenger, barnefamilier og yngre mennesker.

At man har et godt kollektivtilbud er også viktig i beredskapsøyemed, for å ha tilgang på busser lokal i krisesituasjoner. Noe vi sist var vitne til under brannen ved Mandheimen, da nåværende transportør på kort varsel stilte opp og fraktet de som var berørt.

Tinn kommune henstiller til sine fylkespolitikere å inngå et tverrpolitisk samarbeid for å redusere foreslåtte kutt i budsjettet til et minimum og aller helst finne inndekning slik at de foreslåtte kuttene kan unngås. Dersom kuttene opprettholdes mener Tinn kommunestyre at det vil være et stort tap for utviklingen av hele Telemark.

Rigmor Severinsen Rabbe
Gruppeleder Sp
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS