Det nye fylkesvåpenet

Det nye fylkesvåpenet

Da var det valgt nytt fylkesvåpen for Vestfold og Telemark i Telemark fylkeskommune, hvis fylekskommuenne er enig med fellesnemnda.
Lokal
Publisert : 27.11.2018 16:15
Sist oppdatert : 27.11.2018 16:36

En så godt som samstemt fellesnemnd valgte i dag nytt fylkesvåpen for det nye fylket. Om fylkestingene er enige blir det Klåstadskipet og rosemaling som skal representere Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2020. 

- Vi skal fatte et historisk vedtak - dette skal stå seg i mange tiår, manet Høiberg forsamlingen før debatten startet. 

- Våpenskjold er viktig, det er vår merkevare og noe vi skal kunne identifisere oss med. Jeg synes alternativ 2 er det som best representerer Vestfold og Telemark sammen. Det skaper assosiasjoner, sa Tone Berge Hansen (Ap).

Det er fylkestingene i Telemark og Vestfold som fatter endelig beslutning i saken. Det skjer henholdsvis 6. og 13. desember.​


Nesten 250 forslag kom inn fra innbyggerne i begge fylker, og var grunnlaget for de ulike motivvalgene som i oktober gikk videre til grafisk bearbeidelse:

– Her har vi sett stor skaperglede, og svært gjennomtenkte og bearbeidede forslag, fra begge fylker og alle aldersgrupper. Vi ba om å få forslag til inspirasjon, og vi har virkelig blitt inspirert!, sa leder for arbeidet med nytt fylkesvåpen, Arve Høiberg (Ap).

– Når du har fått sett alle forslagene utover bordene, da får du en respekt for den folkelige prosessen som vi har invitert til, det har vært flott å være del av dette. Og uansett hva vil lander på i dag har det vært en god prosess for det nye fylket vårt, sa Kathrine Kleveland (Sp).

Fellesnemnda hadde tre forslag til vurdering: bølge med akantus; klåstadskip med akantus, og løve med seiersfane.  

- Vi skal fatte et historisk vedtak – dette skal stå seg i mange tiår, manet Høiberg forsamlingen før debatten startet.

I likhet med det store flertallet i fellesnemnda hadde Hans Hilding Hønsvall (KrF) valgt seg Klåstadskip med akantus;

- Jeg kommer til å stemme for alternativ 2. Det er et godt og samlende symbol, og noe innbyggerne i vårt nye fylke vil kunne identifisere seg med, sa han.

Det var Tone Berge Hansen (A) enig i:

- Våpenskjold er viktig, det er vår merkevare og noe vi skal kunne identifisere oss med. Jeg synes alternativ 2 er det som best representerer Vestfold og Telemark sammen. Det skaper noen assosiasjoner, sa hun.

Dermed ble Klåstadskipet med akantus vedtatt mot stmmene til tre politikere, som heller ønsket seg bølgen med akantus.

Det er fylkestingene i de to fylkene som fatter det endelige vedtaket, i følge kommuneloven. Fylkestinget i Telemark behandler saken 5-6.desember, mens fylkestinget i Vestfold behandler saken 13. desember. Begge fylkestingene må fatte likelydende vedtak.

Her kan du lese hele saksframlegget, med begrunnelser og forslag til vedtak: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndvtfylke/Meetings/Details/200257?agendaItemId=200281

Du kan lese mer om prosessen mot nytt fylkesvåpen her: https://vtfylke.no/fylkesvapen/
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS