Nye Vestfold-Telemark kan få store kutt i overføringene

Nye Vestfold-Telemark kan få store kutt i overføringene

Fylkessammenmslåingen vil innebære innebære kutt i 100-millionersklassen. Det kan bli tøff hverdag for den nyansatte prosjektlederen og kommende fylkesrådmann for fylkessammenslåingsklare Telemark og Vestfold, Jan Sivert Jøsendal.
Politikk
Publisert : 05.02.2019 07:00
Sist oppdatert : 15.02.2019 18:11

Trodde du fylkessammenmslåingen ville innebære fordeler for fylkene som sa ja til giftermål, må du tro om igjen.
Allerede før det nye fylket Vestfold og Telemark er slått sammen fra 2020, blinker varsellamper og mat det blir tøffe kår i den felles økonomien. Politikerne kan sågar bli tvunget til å gjøre kutt før man er kommet i gang som nytt fylke.

Årsaken er foreslåtte endringer i statens rammetilskudd til fylkene, ikke bare de nysammenslåtte, samt kraftig økning i kostnader når man skal overta ansatte fra Statens vegvesen. i tillegg er allerede vedtatte investeringer i de to fylkene noe som gir store utfordringer før sammenslåingen er et faktum.

- Vi kan regne med å starte med et minus på 200–250 millioner kroner allerede før vi er i gang, sa Senterpartiets Terje Riis-Johansen da Fellesnemda hadde møte tirsdag.

Og prosjektleder Jan Sivert Jøsendal, som blir den nye fylkesrådmannen, legger ikke skjul på at det kan bli store utfordringer for fylkespolitikerne.

Men foreløpig er ingen ting avgjort. Hvordan rammeoverføringene og de foreslåtte endringene vil slå ut er det ingen som helt har fasiten på enda. Nå jobbes det intenst for å få regjeringen til å stoppe de planlagte endringene, som vil få store konsekvenser for flere fylker enn Vestfold og Telemark. Men det er kanskje dette fylket som får de største utfordringene.
Både i Telemark og i Vestfold er det vedtatt store skoleutbygginger også de neste årene. Investeringssummene er store. Nå kan det hende at politikerne må vurdere dette på nytt. Men Jøsendal tror det skal være mulig å få det til med de rammene man til slutt sitter igjen med.

- Ingen ting er avgjort enda. Det viktigste vi gjør nå er å jobbe for å få et best mulig inntektssystem for fylkene, sier Jøsendal til TA.
- I utgangspunktet så ligger utbyggingene til grunn. Men politikerne vil allerede i år få en oversikt over og må ta stilling til hvilket investeringsnivå vi skal ligge i årene som kommer. 

- Skal vi starte opp det nye fylket med reduserte rammer så betyr det at vi må prioritere enda mer. Vi må se på forholdet mellom ambisjoner og det vi har ressurser til å gjennomføre. Her kommer det en debatt allerede til høsten. Og i et verksted vi skal ha for politikerne i februar vil vi se nærmere på hva den nye fylkeskommunen skal ha som økonomiske handlingsregler, sier Jan Sivert Jøsendal til TA.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS