Ønsker innspill til idrettsplanarbeid

Ønsker innspill til idrettsplanarbeid

Nåværende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet gjaldt opprinnelig fra 2013 til 2017, og skal nå revideres. Nå ønskes innspill med frist 11. mars.
Sport
Publisert : 28.02.2019 08:31
Sist oppdatert : 28.02.2019 08:34

- Hensikten med planen er å ha en oppdatert langsiktig plan for utviklingen av idretts- og friluftsanlegg i Tinn kommune, samt oppfylle kravet om at anlegg som det søkes spillemidler til, er innarbeidet i en kommunal politisk vedtatt plan, sier Marit Kvitne, som har sendt ut varsel om at man ønsker innspill til planen.
- I revisjonsarbeidet er det nødvendig å gjennomgå status og behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og det gjelder også friluftsliv forøvrig i Tinn kommune, sier Kvitne. Den forrige planen ble gjort så grundig, at den er et godt fundament for en ny plan, men det er likevel mye som må rettes opp. 

For å sikre bred medvirkning i revisjon av planen inviterer Tinn kommune med dette alle idrettslag, friluftsforeninger og andre aktuelle organisasjoner samt publikum generelt, til å gå igjennom planen som skal revideres og gjøre seg kjent med innholdet og komme med innspill og merknader på anlegg og aktivitet, herunder også friluftsliv og områder for fysisk aktivitet - organisert og uorganisert. 

- Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013 -2017 samt kartleggingsskjema for utfylling finnes på kommunens hjemmeside under kultur og fritid, sier Kvitne, og forteller at revidert plan blir lagt fram til politisk behandling etter at innkomne forslag fra innspillsrunden er behandlet. Etter en høringsrunde blir planen endelig politisk vedtatt, sier Kvitne så håper idrettsmiljøene kjenner sin besøkelsestid. Fristen er altså 11. mars, og mer info finnes på Tinn kommunes hjemmesider.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS