Klare for 8. mai

Klare for 8. mai

Årets 8. mars-komité legger opp til en kraftfull markering av kvinnedagen her lokalt. Et arrangement med appeller, sang og foredrag på kvelden.
Lokal
Publisert : 07.03.2019 21:48
Sist oppdatert : 07.03.2019 22:01

Det ventes en markant 8. mars-markering mange steder i landet i år, etter at regjeringspartiene har skapt usikkerhet rundt abortloven.

- Vi som har vært med noen år gleder oss over at den yngre generasjon engasjerer seg. Det lover bra, sier Torild Bye Kristiansen til RA, og konstaterer at noe har blitt bedre siden 70-tallet, men at det er mye arbeid som gjenstår.

- Den største trusselen mot likestillingsarbeidet er myten om at alt er ok. En får ikke til noe hvis en ikke kjemper for det, understreker Torild.

8. mars er en internasjonal kvinnedag hvor en viser solidaritet med kvinner og medsøstre over hele verden.
Den internasjonale kvinnedagen ble for første gang markert i Norge i 1915, men fortsatt får vi stadig påminnelser om hvorfor det er viktig å fortsette.
8. mars samles vi på torget - alle er hjertelig velkomne.

Det blir appell ved Marianne Singsaas, Lena Engell Ødegården og Vigdis Røsshammer. Det blir også sang av Rajini Nivethan.
Konferansier er Torild Kristiansen Bye.

Samtidig oppfordrer vi alle til å være med på bibliotekets arrangement og foredrag av forfatter Magnhild Folkvord etter markeringen.

Arrangør er 8. mars-komiteen, bestående av damer fra Tinn SV og Tinn AP.

Etter det 30 minutter lange arrangementet blir alle invitert til foredrag med forfatter og journalist Magnhild Folkvord på biblioteket. Hun har skrevet biografier om pionerene Fredrikke Maria Qvam og Betzy Kjelsberg. Nå arbeider hun med en biografi om Gina Krogh.

Facebookeventet til 8. mars 


Foto: Egil Stensrud
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS