Vemork sesongåpner 1. mai med ny utstilling

Vemork sesongåpner 1. mai med ny utstilling

Som vanlig sesongåpner Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork på arbeidernes kampdag 1. mai. Den nye sommerutstillingen handler om en svært relevant ting i år i forhold til åpningsdagen.
Lokalhistorie
Publisert : 01.05.2019 00:54
Sist oppdatert : 01.05.2019 07:30

NIA markerer 100-års jubileet med en ny utstilling som vil vare frem til våren 2021.

8-timersdagen har hatt stor betydning for våre liv, og er en av arbeiderbevegelsens viktigste seiere. Fra 1890 og fram til den ble innført i 1919, var den hovedsaken på 1. mai-demonstrasjoner i Norge, noe som også gjelder for store deler av den industrialiserte verden.

 «Fra 8-timersdag til 0-timerskontrakt».

En egen del av utstillingen handler om dagens arbeidsliv. Spørsmålet om hvor lang arbeidstida skal være og hvilke regler som skal gjelde for arbeidslivet, er aktuelle temaer i samfunnsdebatten. 

Et av dem er de såkalte 0-timerskontrakter som nylig ble forbudt i Norge. Publikum blir utfordret til å reflektere over dette og andre temaer i utstillingen.

Gjennom kulisser, fotografier, faner og tekster formidler utstillingen historien om innføringen av 8-timersdagen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Aksjonen som foregikk på Rjukan og Notodden står sentralt i utstillingen.

Flere arbeidere på Notodden ble dømt i arbeidsretten for sin deltakelse i denne aksjonen.    

Utstillingen er produsert av en prosjektgruppe som består av ansatte på NIA.

 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS