Tinn har mistet én av åtte innbyggere de siste 20 åra

Tinn har mistet én av åtte innbyggere de siste 20 åra

Siden 1997 har Tinn mister 821 innbyggere, og gått fra 6.601 innbyggere til 5.780. Med unntak av fire år i perioden har det vært tilbakegang. Siste fem kvartaler har mistet Tinn 111 innbyggere. Det utgjør 12,43 % nedgang.
Lokal
Publisert : 06.06.2019 09:00
Sist oppdatert : 10.06.2019 14:04

En nedgang på 821 personer og 12,43 % utgjør én av 8 innbyggere i nedgang på 21 år, som er den perioden SSB har søkbare tall på. Bare Tokke kommune i Telemark har en større tilbakegang, med 347 innbyggere og 13,48 %.
I hele perioden har det vært politisk målsetting å ikke bare minke reduksjonen, men å øke folketallet.
Det har vært en sammenhengende nedgang siden 1964, da det bodde 9.910 innbyggere i Tinn. I 1920 var det 11.200 innbyggere. I anleggsperioden ti år tidligere var det muligens kortvarig opptil 20.000 innbyggere.
Samtidig er det ikke satt inn spesielle tiltak de seinere åra for å redusere befolkningsnedgangen som medfører at tinn kommune stadig får svakere økonomi.

Befolkningtall ved inngangen av hvert år fra 1997 til 2019, og endringen fra år til år:
6.601 - 1997 
6.565 - 1998  - 36
6.537 - 1999  - 28
6.551 - 2000 + 14
6.476 - 2001  - 75
6.368 - 2002 - 108
6.403 - 2003 + 35
6.380 - 2004 - 23
6.268 - 2005 - 112
6.120 - 2006 - 148
6.101 - 2007 - 19
6.016 - 2008 - 85
5.990 - 2009 - 26
6.047 - 2010 - 57
6.009 - 2011 - 36
5.950 - 2012 - 19
5.967 - 2013 + 17
5.921 - 2014 - 46
5.968 - 2015 + 47
5.911 - 2016 - 57
5.895 - 2017 - 16
5.784 - 2018 - 111
5.780 - 2019 (1. kvartal) Minus 821 innbyggere fra 1997 til 2018.
En nedgang på 12,43 % på de siste 21 år.

Kilde: SSB

Søk selv i kommunetallene
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS