Tungtvannskjelleren får sine byggemillioner

Tungtvannskjelleren får sine byggemillioner

En strålende glad NID-leder Runar Lia fikk igår vite at klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen ville ta turen tilRjukan fredag morgen, helt i valgksmpinnspurten. Kunne det bety penger til tungtvannskjelleren? Ja, det gjorde det!
Lokalhistorie
Publisert : 06.09.2019 16:49
Sist oppdatert : 06.09.2019 17:06

Tungtvannskjelleren får 22 millioner, med 11 millioner hver fra klima- og miljøverndepartementet og kulturdepartementet.

Begge Venstre-ministrene i regjeringen har dermed også besøkt kjelleren, etter at Ola Elvestuen fikk en eksklusiv omvisning med NRK TV på slep fredag morgen, uten at noe annen presse var invitert, heller ikke lokalpressen.
Sammen med NIA-leder lia var også Tor Nicolaysen omviser for ministeren fredag.

Detr pluteselige stuntet er muligens et forsøk på å være et valgfremstøt fra regjeringen og Venstres side, men det er helt klart at pengene, som også utløser ca 20 millioner fra riksantikvaren, er helt nødvendige for å redde det som er en sterkt forvitrende tungtvannskjeller, som er avdekket i en så omfattende grad at det allerede er tydelig forringelse av kjellerens metall-, mur- og malingsdeler som følge av at luftfukltighet er økr og at direkte fukt kommer ned i den historiske kjelleren. 

Tungtvannsaksjonen i 1943 er trolig den mest kjente sabotasjeaksjonen fra andre verdenskrig.
- Nå kan byggeprosjektet settes i gang for å sikre Tungtvannskjelleren med 22 millioner kroner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen som selv overbrakte nyheten på Rjukan, før han fikk en omvisning sammen med Runar lia og NRK Telamark som også gfjorde opptak på vegne av Dagsrevyen.

Regjeringen foreslår altså i valgkamepn innspurt å bevilge totalt 22 millioner kroner fra Klima- og miljødepartementet (Norge) og Kulturdepartementet til sikrings- og formidlingsbygg over tungtvannskjelleren på Vemork. Med pengene som nå kommer fra regjeringen kan NIA igangsette prosjektet. Det resterende beløpet på 20 millioner kroner over de neste 2-3 årene skal søkes om fra Riksantikvaren.

Elvestuen som fikk en omvisning fredag understreker at Vemork har spilt en sentral rolle både i norsk og internasjonal industrihistorie, men også i norsk og internasjonal krigshistorie.

– For meg og andre som besøker Tungtvannskjelleren, gjør det selvfølgelig enormt inntrykk. Dette er fortellingen om den mest kjente sabotasjeaksjonen både i Norge og internasjonalt. Og her får vi muligheten til å vise frem og fortelle om denne heltehistorien, sier klima- og miljøministeren.

Museumsdirektøren sier at: – Dette betyr mye for fremtidige generasjoner. Nå som krigsgenerasjonen går bort, er det ekstra viktig at vi får et godt sted som kan formidle den viktige historien på Vemork. Her kan vi virkelig sette industriarven og krigshistorien i felles kontekst og skape en arena for innsikt og forståelse.

 

Fotos: Ingelinn Kårvand/NIA 

Tegning: Arkitektkontoret Point AS
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS