Asfaltarbeidene igang igjen i byen

Asfaltarbeidene igang igjen i byen

Nå er det flere team i gang med veiaerbeid og asfaltering på Ingolfsland og Tveito.
Lokal
Publisert : 19.09.2019 13:21
Sist oppdatert : 19.09.2019 13:23

Flere team er i arbeid, og det er viktig at både bilister og syklende viser hensyn mens arbeidene foregår.
Det er manuell dirigering, men særlig hvis du kommer inn fra en av sideveiene, kan det fort oppstå merkelig situasjoner, som må løses med lav fart og litt omtanke.

Asfaltarbeidene er både gateasfaltering og asfaltering av fortau, i legg til at det støpes kantstein og tilrettelegges andre steder, særlig i busslommene.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS