Kontingentkasse innført

Kontingentkasse innført

Tinn kommune og Rjukan frivilligsentral har en ny tilskuddsordning kalt Kontingentkassa. 
Lokal
Publisert : 17.10.2019 19:58
Sist oppdatert : 21.10.2019 19:05

Kontingentkasse-ordningen er et tiltak mot barnefattigdom.
Søknader behandles etter hvert som de kommer inn (ingen søknadsfrist) og midlene deles ut til kassa er tom. Barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som kommer fra familier med lav inntekt.

Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge i familier med lav inntekt kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.
Inngang på f.eks Rjukanbadet, klatreparken støttes ikke.

Inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år som en engangsstønad er mulig.

Det er bare laget/organisasjonen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, for eks. helsesykepleier, miljøterapeut, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke selv søke.

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt stønad til. Det betyr at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen kan og være å sjekke at kontingenten er betalt eller lignende. 

Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontingentkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Kontingentkassa er ikke ment å være et håndslag til lag og organisasjoner som har trøbbel med å inndrive kontingent). Det er barnet sitt eller familien sin situasjon som er avgjørende. 

Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende, dersom det er mulig. Kontaktperson er Åshild Langeland, Rjukan frivilligsentral.

Du kommer direkte til søknadsskjema her.

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS