Stor interesse for å bygge tungtvannskjelleren

Stor interesse for å bygge tungtvannskjelleren

Alle disse møtte da det ble lagt ut til orientering om anbudskonkurranse for Tungtvannskjelleren.
Lokalhistorie
Publisert : 17.10.2019 17:17
Sist oppdatert : 17.10.2019 20:42

Hele møtte 26 personer fra aktuelle entreprenører og leverandører som er interesserte i å legge inn anbud på konkurransen om å bygge Tungtvannskjelleren. De fremmøtte fikk en grundig presentasjon av prosjektet knyttet til byggingen av det nye sikrings- og formidlingsbygget. Endelig anbudsutlysing vil skje i januar 2020 hvor målet er å ha undertegnet kontrakter innen utgangen av mars. Norsk Industriarbeidermuseum har ambisjon om byggestart i mai 2020.

- Det spesielle med denne befaringen, er jo at alt som er avdekket av bygningselementer i tungtvannskjelleren er fredet. Dette gir tilbyderne en ekstra utfordring, da det vil bli stilt særlige krav til dokumentasjon av antikvarisk kompetanse for de utførende virksomhetene, sa byggherre og NIA-direktør Runar Lia.

Det vil bli lagt opp til en anbudsinvitasjon i januar 2020 med forventet byggestart i mai. Han håper å kunne ønske besøkende inn i det nye tungtvannsbygget sommeren 2021.

Prosjektet som har en kostnadsramme på 60 millioner kroner.


Foto: NIA / Rita Engedalen
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS