Varierende flyktninge-resultater

Varierende flyktninge-resultater

Andelen tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet som var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program i Telemark fylket er 56 prosent. Nå foreligger resultatene på kommune- og fylkesnivå.
Lokal
Publisert : 18.01.2020 15:18
Sist oppdatert : 20.01.2020 15:22

Nyankomne flyktninger som er bosatt i en kommune har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. Tall fra SSBs viser status for deltakelse i 2018 som avsluttet programmet i 2017.
 
Mange kommuner gjør et godt arbeid for å kvalifisere flykninger for arbeid eller utdanning, men forskjellene mellom kommunene er fortsatt for store. Målet med ny integreringslov er at enda flere skal få formell kompetanse slik at veien til varig jobb blir enklere og raskere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
 
På landsbasis var 63 prosent av tidligere deltakerne i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program, mens regjeringens resultatkrav er 70 prosent.
 
Når vi forventer at innvandrere skal være i jobb og forsørge seg selv, må kommuner tilrettelegge for at de får kompetansen det norske arbeidslivet krever. Kommuner har mye å lære av hverandre. Å vise fram gode verktøy og metoder som har overføringsverdi, er en viktig oppgave for IMDi, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
 
De tre kommunene med 10 eller flere avslutte deltakere og høyest måloppnåelse i Telemark fylket er Bamle (69 prosent), Kragerø (57 prosent) og Notodden (55 prosent). Resultater på kommune- og fylkesnivå finnes i vedlagt dokument.  Merk: Statistikken offentliggjøres etter 2017 fylker, siden tallmaterialet er fra 2017.

Du finner mer statistikk om integrering i kommunene og fylkene her: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/


Foto: Beate Willumsen
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS