Ber om flere svar om villrein og Hardangervidda
Foto: Lars Gunleiksrud

Ber om flere svar om villrein og Hardangervidda

NINA har ikke fått nok svar fra hytteeiere og lokale folk i Tinn og Vinje. Nå ber de om flere svar på spørreundersøkelse om villrein på Hardangervidda
Natur/Vær
Kyrre Dahl
Publisert : 21.01.2020 21:22
Sist oppdatert : 21.01.2020 21:30

Dette er en spørreundersøkelse for alle som er lokalt bosatt, rettighetsinnhaver eller eier/disponerer hytte i kommunene rundt Hardangervidda. Dine synspunkter er spesielt viktige for framtidig forvaltning av området. 

Med Hardangervidda menes her nasjonalparken og fjellarealene som ligger inntil nasjonalparken i kommunene Vinje, Tinn, Nore og Uvdal, Hol, Ulvik, Eidfjord, Rollag, Aurland, Ullensvang (nye Ullensvang) og Odda (nye Ullensvang). For mer informasjon om arealet som inngår i undersøkelsen, se grensene for Hardangervidda villreinområde, https://www.villrein.no/hardangervidda-2

Kommunene som har areal på Hardangervidda ønsker å ta godt vare på fjellområdet. Dette krever en god balanse mellom bruk og vern. Spørreundersøkelsen har som mål å få bres kunnskap om bruk og meninger om området.

Undersøkelsen blir utført av NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) på oppdrag fra en bred sammensatt styringsgruppe med blant annet  kommuner, grunneierlag og villreinutvalget.

Link til undersøkelsen finner du her.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS