Forbudt å overnatte på  hytta
Illustrasjon

Forbudt å overnatte på hytta

Regjeringen har innført et nasjonalt forbud mot å overnatte på hytter, dersom den ligger i en annen kommune der du bor
Lokal
Kyrre Dahl
Publisert : 20.03.2020 10:57
Sist oppdatert : 20.03.2020 11:01

MELDING FRA TINN KOMMUNE: 

Til brukere av hytter og ferieleiligheter og andre besøkende i Tinn kommune:

Tinn kommune har stengt all reiselivsnæring i kommunen, inkludert alle hoteller, utleiehytter o.l.

Sentrale myndigheter fraråder sterkt alle fritidsreiser. Helsetjenesten i vår kommune har ikke kapasitet til å behandle mange besøkende.

Det er forbudt å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

LOVDATA: 

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

§ 6.Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS