Tinnosbanen får kulturvernmidler
Gautespranget bry FOTO; BANE NOR

Tinnosbanen får kulturvernmidler

Bane NOR skal vedlikeholde Tinnosbanen for 7,5 millioner kroner i 2020. På planen står blant annet skogrydding og nytt treverk i planoverganger og gangbaner på bruer.
Kultur
Kyrre Dahl
Publisert : 24.03.2020 11:51
Sist oppdatert : 24.03.2020 11:53

Den fredede strekningen mellom Notodden og Tinnoset får midler fra Bane NORs budsjett for kulturminnevern. Midlene skal brukes på sikkerhet og verdibevarende vedlikehold. 

– Vi er i gang med å kartlegge hvilke tiltak vi skal starte med for å få mest mulig ut av pengene. Deretter vil vi inngå kontrakt med en eller flere entreprenører som skal gjøre arbeidet i løpet av 2020, sier prosjektleder Lars Christen Kile. 

En prioritert oppgave er å kontrollere tilstanden på stikkrenner, gjerder, murer, fjellskjæringer og tunneler. Hvis kontrollene avdekker akutte mangler, skal disse utbedres først. Andre aktuelle tiltak er å bytte treverk i planoverganger og reparere gangbanene på bruer. Bane NOR skal også felle skog og fjerne avfall langs banen.

Planen er å starte med kontrollene i løpet av våren, mens reparasjoner og opprydding utføres til sommeren og høsten.

– Banen bærer dessverre preg av at det ikke har gått vanlig togtrafikk her siden 1991. Vi har ikke kunnet prioritere denne strekningen på grunn av stort etterslep i vedlikehold over hele landet. Jeg håper de midlene som nå er satt av kan bidra et stykke på vei til å ta vare på Tinnosbanen, selv om det ikke er nok til å gjøre banen kjørbar for tog, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. 

Tinnosbanen ble etablert tidlig på 1900-tallet for å frakte kunstgjødsel fra Hydros fabrikk på Rjukan til havna i Skien. Strekningen mellom Notodden og Tinnoset har status som UNESCO-verdensarv som en del av Rjukan–Notodden industriarv.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS