Vinje har opphevet innreiseforbudet
Rauland

Vinje har opphevet innreiseforbudet

Vinje kommune har opphevet sitt lokale innreiseforbud. I to uker har det ikke vært lov for folk fra andre deler av landet å komme inn i Vinje.
Politikk
Kyrre Dahl
Publisert : 28.03.2020 12:19
Sist oppdatert : 28.03.2020 12:24

Kriseledelsen i Vinje kommune bestemte seg i går for å oppheve sitt tidligere vedtak om karantene og innreiseforbud fra andre deler av landet. Innbyggere i Tinn og resten av Øvre Telemark var unntatt fra reglene.

De nasjonale reglene om forbud mot å overnatte på hytter utenfor egen bokommune gjelder fortsatt. 

Dette er vedtaket fra 27.03: 

Den lokale forskrifta om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbod mot innreise for personar som bur utanfor regionen opphøyrer kl 15.00 27.03.20.

Dette blei bestemt av kriseleiinga i føremiddag, fredag 27.03. Ny vurdering av behovet for lokal forskrift blir gjort til veka (veke 14).

Den blei ikkje forlenga i dag i påvente av ein gjennomgang av reglane og den varsla nasjonale rettleiaren for hyttekommunar.

Kommunen vil gjennomføre ei evaluering frå dei to fyrste vekene med innreiseforbod, få erfaringar med det nasjonale forbodet mot opphald på fritidseigedom, og deretter vurdere omfanget av ei vidareføring av forskrifta.

Vinje kommune oppmodar på det sterkaste om at alle vurderar om det er nødvendig med ei eventuell reise, og viser til FHI sine råd om å halde avstand og avgrense talet på personar ein har nær kontakt med.

Vidare oppmodar kommunen dei som pendlar heim til å gå i sjølvpålagt heimekarantene når dei er i Vinje.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS