Søk om penger til verdensarv-bygg
Mandheimen

Søk om penger til verdensarv-bygg

Bor du i et hus som er fredet i forbindelse med Rjukan - Notodden Industriarv? Nå kan du søke om tilskudd til passende utbedringer.
Lokalhistorie
Kyrre Dahl
Publisert : 01.04.2020 10:30
Sist oppdatert : 01.04.2020 10:36

Eiere av bygg innenfor «company town»-områdene i verdensarven fra perioden før 1945 kan søke om tilskudd til antikvarisk istandsettelse og/eller tilbakeføring. Det melder Tinn kommune. 

Bygg med dårlig tilstand, tilbakeføringsprosjekter og støtte til riktig materialbruk og arkitektonisk utforming skal prioriteres. Tilskudd skal i hovedsak dekke merkostnader ved antikvariske løsninger på inntil 30 % av totalkostnad.

Søknad må inneholde gode beskrivelser, samt kostnadsoverslag. 

Se her for mer informasjon, søknadsskjema og retningslinjer. Her finner du også kart over verdensarv-området.   

Kontakt Tinn kommune dersom du har planer om å søke. Send epost

Søknad sendes: postmottak@tinn.kommune.no.

Søknadsfrister er: 1. mai og 1. september 2020
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS