Brevet fra Tinn kommune til hyttefolket
Steinar Bergsland

Brevet fra Tinn kommune til hyttefolket

Tinn kommune har sendt ut et brev til de som eier hytte i Tinn, men bor i en annen kommune. Her kan du lese hele brevet. Det er undertegnet ordfører Steinar Bergsland
Lokal
Kyrre Dahl
Publisert : 17.04.2020 14:31
Sist oppdatert : 17.04.2020 14:36

Kjære fritidsbeboere i Tinn

Vi har nettopp lagt bak oss påsken 2020. En påske som vil skrive seg inn i historiebøkene på grunn av koronapandemien. Det var stille i påskefjellet i år. Det var rart og trist uten dere her i år.

Samtidig er vi svært takknemlige for at dere har deltatt på den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredningen og overholdt det nasjonale forbudet mot opphold på fritidsbolig utenfor bostedskommunen.

Regjeringen har bestemt at hytteforbudet opphører 20. april. Samtidig videreføres rådet om at unødvendige fritidsreiser unngås. Tinn kommune har tillit til at våre fritidsbeboere håndterer denne situasjonen på en ansvarlig måte. Dersom du under opphold i fritidsboligen får symptomer på forkjølelse eller influensa oppfordrer vi deg til å reise hjem umiddelbart. Vårt lokale legekontor har ikke kapasitet til å ta hånd om et stort antall smittede.

I nasjonale medier har det vært et fokus på eiendomsskatt og kommunale avgifter for fritidsboliger som ikke kan brukes. Som kjent har Tinn kommune ikke eiendomsskatt på fritidsboliger. I månedsskiftet april/mai sender vi ut faktura for 2. kvartal for kommunale avgifter.

Vann- og avløpsavgiftene består av et fastledd og et variabelt ledd. De som har installert vannmåler vil få en avgift som gjenspeiler forbruket. De som ikke har vannmåler betaler etter fritidsboligens areal. Fastleddet er i liten grad påvirket av bruken.

For øvrig er de kommunale avgiftene underlagt reglene om selvkost slik at et avvik mellom kommunens kostnader og inntekter skal utlignes over en femårsperiode slik at vi verken tjener penger på eller subsidierer disse tjenestene. Vi legger derfor til grunn at kommunale avgifter betales på vanlig måte for 2. kvartal.

Dersom du på grunn av f.eks. permittering har problemer med å betale de kommunale avgiftene kan du gjøre individuell avtale med oss om oppdeling av beløpet. Kontaktinformasjon finner du på fakturaen.

Vi håper at vi sammen lykkes med den nasjonale dugnaden slik at vi snart kan leve et tilnærmet normalt liv igjen.

Til de av dere som har helsefaglig utdanning så hadde vi satt pris på om noen av dere kunne tenke dere å kombinere et opphold på hytta med en sommerjobb i vår helse- og omsorgssektor. Vi har behov for flere hender! Ta kontakt med vårt servicekontor om du er interessert.

Velkommen tilbake – når den tid kommer!


Med vennlig hilsen

Steinar Bergsland

ordfører

Kilde: Tinn kommune
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS