Tinnsjøveien stenges 1. juni til 1. august med unntak av to 45-minutters vinduer daglig

Tinnsjøveien stenges 1. juni til 1. august med unntak av to 45-minutters vinduer daglig

Stengningen skjer i forbindelse med at både Jønjiljotunnelen og Presturatunnelen skal forlenges med cirka 20 meter retning Gransherad.
Lokal
Publisert : 19.05.2020 15:54
Sist oppdatert : 19.05.2020 16:27
Det har vært klart at de to Tinnsøvegtunnelene skal stenges i to måneder i sommer på grunn av tunnelforlenginger. Dette gjøres for å sikre vegen og biler mot nedfall av snø og is. Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding.
 
Omkjøringsvei blir skiltet, og går via Fv. 364 om Hovinheia og over Gaustaråen Fv 655.
Arbeidet med Tinnsjøtunnelene starter opp 23. mai. Frem til 1. juni vil det være redusert fremkommelighet og manuell dirigering på strekningen. På dagtid blir det gjennomkjøring hver time, og du må dermed regne med at det kan bli ventetid på opptil en time. Fra kl. 18.00 om kvelden til kl. 07.00 om morgenen vil veien kunne bli helt stengt. Dette vil vare frem til 1. juni.
 
Når portalene skal bygges er det nødvendig å stenge Tinnsjøvegen helt av hensyn til sikkerheten for trafikantene og arbeidere. Stengingen vil vare i to måneder, fra 1. juni og frem til 1. august.
Den eneste mulighet for å passere området vil bli i et 45 minutters vindu om morgenen, og ett om ettermiddagen, i følge med ledebil. Dette vil være mellom kl. 07.00 – 07.45 på morgenen, og 15.45 – 16.30 på ettermiddag.
 
Utrykningskjøretøy skal kunne passere til enhver tid under utrykning.

Kontraktssummen for prosjektet er 15,5 millioner kroner. Det er Sønstegård AS fra Gransherad og Haugholt Anlegg’s service fra Gjerstad som skal utføre arbeidene.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS