Nå starter arbeidene på Tinnsjøveien
Tinnsjøveien

Nå starter arbeidene på Tinnsjøveien

Allerede i morgen starter tunnelarbeidene på Tinnsjøveien. Veien vil være stengt i lange perioder fram til 1. juni, da det blir to måneder med full blokkering. Her får du vite mer om det som skal skje.
Lokal
Kyrre Dahl
Publisert : 22.05.2020 13:43
Sist oppdatert : 22.05.2020 13:50

Før arbeidet settes i gang, skal skråningene før tunnelene kontrolleres og sikres.  Det betyr blant annet at alt sikringsnett skal inspiseres og eventuelt erstattes med nytt. Skråningen vil også bli rensket for løse steiner.  

Trafikken kan gå på veien mens dette arbeidet pågår, men den vil bli stengt i perioder slik at det kan bli litt ventetid. 

Når portalene skal bygges, er det nødvendig å stenge Tinnsjøvegen helt i et par måneder. Mens arbeidet pågår blir det omkjøring via fv. 364 over Hovinheia.  For å få fundamentert betongportalene, må kjørebanen delvis graves opp.  Deretter bygges det forskaling til støpingen av portalene. På grunn av sikkerheten til trafikantene kan ikke trafikken passere under konstruksjonen som bygges.

I kjølvannet til byggingen, følger det også en del andre arbeider.  Overvannssystemet inkludert sandfang på utsiden av tunnelene, må dels suppleres og dels bygges nytt.

I tillegg skal det legges ledninger og monteres lys i de nye konstruksjonene.  Naturlig nok må også installasjoner som bommer og røde varsel lys, flyttes tilsvarende tunnelene blir forlenget.

Planen er at kontrakten om byggearbeidene, skal bli signert ved påsketider, slik at de innledende arbeidene kan ta til og hele prosjektet være ferdig innen september.

Frem til 1. juni vil det være redusert fremkommelighet og manuell dirigering på strekningen.  

På dagtid blir det gjennomkjøring hver time, og du må dermed regne med at det kan bli ventetid på opptil en time.  

Fra kl. 18.00 om kvelden til kl. 07.00 om morgenen vil veien kunne bli helt stengt. Dette vil vare frem til 1. juni. Men på grunn av pinsehjemfarten 1. juni, stenger ikke veien før klokka 20.00 denne dagen.

Når portalene skal bygges er det nødvendig å stenge Tinnsjøvegen helt av hensyn til sikkerheten for trafikantene og arbeidere. Stengingen vil vare i to måneder, fra 1. juni og frem til 1. august.  

Den eneste mulighet for å passere området vil bli i et 45 minutters vindu om morgenen, og ett om ettermiddagen, i følge med ledebil. Dette vil være mellom kl. 07.00 – 07.45 på morgenen, og 15.45 – 16.30 på ettermiddag.  

Utrykningskjøretøy skal kunne passere til enhver tid under uttrykning.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS