Vil ha kunst på den nye Atrå-skolen
Illustrasjon: En skole i Atrå

Vil ha kunst på den nye Atrå-skolen

Tinn kommune utlyser et kunstprosjekt. Kommunen ønsker forslag på kunst for skolebygg i Atrå som skal åpne januar 2021
Lokal
Kyrre Dahl
Publisert : 25.05.2020 11:16
Sist oppdatert : 25.05.2020 11:25

Tinn kommune har satt av 300 000 kroner til å pynte opp det nye skolebygget. De ønsker seg nå forslag på kunst, både oppdragskunst og eksisterende kunst. 

Oppdraget vil gå til det økonomisk mest fordelaktige tilbudene vurdert på grunnlag av kriterier og vekting fastsatt i kunstplan. Fortrinnsvis lokale kunstnere vurderes, skriver kommunen i utlysningen.

Om bygget skriver kommunen: 

Bygget fremstår som en skole og et flerbrukshus med høy arkitektonisk og materiell kvalitet, både innvendig og utvendig. Det har en estetikk som passer sammen med den lokale byggeskikken og området forøvrig, samtidig som den tilfører noe nytt og spennende. Innvendig byr skolen på en spennende serie med ulike romlige opplevelser som inspirerer til kreativitet og utforskning. Bruk av naturlige materialer og taktile overflater skaper en følelse av kvalitet, samtidig som de er robuste og slitesterke. Det bygges i massivtre, og mange innervegger får synlige massivtreoverflater. Materialbruk – og palett fra Link arkitektur er inspirert av lokalmiljø, natur og kunst. Skolebygget og flerbrukshuset blir en ny storstue for Atrå, og derfor er det ønskelig at interiør og materialer skaper en hyggelig og varm stemning med tydelig identitetsfølelse.

Hensikten

Kunstutvalget har nådd en felles forståelse av hvilke prinsipper og verdier som bør prege dette prosjektet. Uttvalget ser på oppdraget som lokalt anliggende og har uttrykt at kunstprosjektet skal preges av kunstneriske og formale kvaliteter, samtidig som det har offentlig relevans for hele lokalbefolkningen.

Kunstprosjektet skal bidra til at bygget skal lykkes i å gi trivsel og tilhørighet, og samle elever og lokalbefolkning, fra byggets beliggenhet langs Tinnsjøen og ved ulike elvestryk. Barne og ungdomskole blir et sammenhengende bygg og tematikken ved utsmykning av Atrå barneskole skal videreføres i utsmykning av det nye skolebygget:

«Vann»

Vannets fysiske og symbolske betydninger som fenomen, og begrepets mulige overføringsverdier og konnotasjoner i samspill med andre begreper, kan danne en pedagogisk plattform og være et motto for arbeidet med forslag til stedsspesifikk, innholdsmessig og estetisk integrert oppdragskunst ved den nye ungdomsskolen. Materialvalg og fargepalett til skolebygget er inspirert av: «Lokalmiljø og natur»

På samme måte som elevene skal lære å regne og lese, skal de også lære om miljø, estetikk, harmoni, skjønnhet og respektere sine tradisjoner og lokal kultur i moderne kontekst. Derfor er det viktig at bygget reflekterer disse verdiene, og blir et inspirerende og motiverende rom for læring og samspill. Disse verdiene kan gjenspeiles i kunsten.

Beskrivelse av kunstprosjektet og redegjørelse for valg av kunstform / kategori

Kunstprosjektet er relativt sent ute i forhold til byggeprosjektets fremdrift. Kunstprosjektene kan realiseres enten som innkjøp av allerede eksisterende kunst eller som stedsspesifikke oppdrag produsert for den aktuelle konteksten. Det er nødvendig at kunstplanen i hovedsak bygger på delvis fysisk integrert oppdragskunst, autonomt kunstkjøp eller kunst som er bygningsmessig tilpasset.

Kontaktperson: Kultursjef Marit Kvitne E-post: marit.kvitne@tinn.kommune.no

Frist for innlevering av konkurransebidrag: 21.juni 2020
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS