Åpner lenger for pinseturstene

Åpner lenger for pinseturstene

- Vi gjør oppmerksom på at den varslede stengingen av Tinnsjøtunnelene fra 1. juni ikke blir iverksatt før kl. 20.00, av hensyn til pinsetrafikken, opplyser Tania Ripoll, Prosjektleder kommunikasjon i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Lokal
Publisert : 30.05.2020 00:48
Sist oppdatert : 30.05.2020 07:55

Både Jønjiljotunnelen og Presturatunnelen skal forlenges med ca. 20 meter retning Gransherad, for å sikre vegen og biler mot nedfall av snø og is.  

Omkjøringsvei blir skiltet, og går via fv. 364 om Hovinheia. 

  

Ventetid og nattestengt frem til 1. juni! 

Frem til 1. juni vil det være redusert fremkommelighet og manuell dirigering på strekningen.  

På dagtid blir det gjennomkjøring hver time, og du må dermed regne med at det kan bli ventetid på opptil en time.  

Fra kl. 18.00 om kvelden til kl. 07.00 om morgenen vil veien kunne bli helt stengt. Dette vil vare frem til 1. juni. 

  

Veien stengt 1. juni – 1.august 

Når portalene skal bygges er det nødvendig å stenge Tinnsjøvegen helt av hensyn til sikkerheten for trafikantene og arbeidere. Stengingen vil vare i to måneder, fra 1. juni klokken 20.00 og frem til 1. august.  

Den eneste mulighet for å passere området vil bli i et 45 minutters vindu om morgenen, og ett om ettermiddagen, i følge med ledebil. Dette vil være mellom kl. 07.00 – 07.45 på morgenen, og 15.45 – 16.30 på ettermiddag.  

Utrykningskjøretøy skal kunne passere til enhver tid under uttrykning.

  

Lokale entreprenører 

Kontraktssummen for prosjektet er 15,5 millioner kroner.  

Det er Sønstegård AS fra Gransherad og Haugholt Anlegg’s service fra Gjerstad som skal utføre arbeidene.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS