Søker ny kommunedirektør

Søker ny kommunedirektør

Nå søkes det etter ny kommunedirektør til å ha det overordnede administrative ansvaret i Tinn kommune.
Lokal
Kyrre Dahl
Publisert : 03.06.2020 07:59
Sist oppdatert : 04.06.2020 20:33

Fra tinnkommune.no: 

Tinn kommune søker kommunedirektør

I Tinn kommune råder fortsatt ånden fra pionertiden. Viljen til å tenke nytt og skape endringer lever i beste velgående. Det var her et industrieventyr som endret verden, ble skapt. Tinn er en kraftkommune i dobbelt forstand. Det er ikke uten grunn at kommunens visjon er "Vi gjør det umulige mulig".

Nå søker vi en ny kommunedirektør som kan føre denne arven videre og lede kommunen og dens innbyggere inn i framtiden. Som kommunedirektør vil du ha det overordnede administrative ansvaret i Tinn kommune. Med deg i arbeidet vil du få både dyktige ansatte og engasjerte politikere. Tinn er en kraftkommune, men hos oss som i alle andre kommuner, står vi foran store endringer. Omstilling, nytenkning og innovasjon vil derfor være viktige stikkord for de kommende årene.

Som kommunedirektør er det derfor viktig at du evner å få til omstilling samtidig som du er både en tydelig og samlende leder. Du må klare å etablere god samhandling både internt og eksternt. Videre vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling og videreutvikling av kommunens kompetanse i bredden være viktig for å lykkes i stillingen. God og trygg økonomistyring likeså. Kreativitet, løsningsorientering og fokus på smarte, effektive og digitale løsninger vil også være viktig. 

Sentrale oppgaver:

 • Ledelse/kommunikasjon/samhandling både internt i administrasjonen, i forhold til de tillitsvalgte og på politisk nivå
 • God økonomistyring
 • Lede/gjennomføre løpende utvikling slik at kommunens driftsnivå hele tiden er tilpasset til de økonomiske rammer. Ha fokus på gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet, belyst og konsekvens-utredet og at politiske vedtak blir gjennomført
 • Ha forståelse for og oversikt over kommunens næringsliv og med dette arbeide aktivt for å tilrettelegge for god samfunns- og næringsutvikling
 • Bygge godt omdømme og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene
 • Bidra til at det etableres gode prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen
 • Ha det overordnede personalansvaret for kommunens ansatte


Bakgrunn/ erfaring:

 • Relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå
 • God økonomisk forståelse og tilstrekkelig kompetanse til å ha ansvaret for den overordnede økonomistyringen
 • Ledererfaring fra større kompleks organisasjon i privat eller offentlig sektor
 • God kjennskap til og helst erfaring fra kommunal organisasjon eller offentlig forvaltning
 • Erfaring fra å arbeide i forhold til politiske prosesser
 • Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering/endring/utvikling med gode resultater
 • Erfaring fra arbeid med og overfor tillitsvalgte
 • Erfaring med relasjonsbygging og mediekontakt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne


Lederstil/personlige relasjoner:

 • Være en god og samlende leder og rollemodell
 • Trygg, tydelig, modig, troverdig og synlig som leder både internt og eksternt
 • Strukturert og metodisk og med god strategisk forståelse
 • Engasjert, motiverende og en som skaper engasjement
 • Kontaktskapende, åpen og god på relasjoner
 • Løsningsorientert, handlekraftig og ha evne å styrke til å gjennomføre det som er satt i gang
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig dersom det skulle være ønske om det.

For nærmere kontakt om stillingen kontakt gjerne ordfører Steinar Bergsland, tlf 404 02 513, eller vår rådgiver Jan S. Storstein, tlf. 950 09 444. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 18.06.2020

MER OM STILLINGEN
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS