Må utsette museumsbygget over Tungtvannskjelleren
foto: Tomasz Wacko / NIA

Må utsette museumsbygget over Tungtvannskjelleren

Anbudene ble 16 millioner kroner over budsjettet. Nå blir det neppe noe vernebygg over Tungtvannskjelleren før tidligst i 2022.
Lokal
Kyrre Dahl
Publisert : 02.06.2020 11:46
Sist oppdatert : 02.06.2020 14:02

Pressemelding fra NIA:

Sweco Norge AS har gjennomført tilbudskonkurranser for utførelsesentrepriser knyttet til bygging av vernebygget over Tungtvannskjelleren.

Budsjettet etter gjennomført tilbudskonkurranser viser nå en samlet kostnad på kr 75 800 000,-, noe som er kr 15 800 000,- over opprinnelig budsjett.

Prosjektet har imidlertid vurdert at det er mulig å utsette enkelte arbeider inntil finansiering er på plass, men likevel få bygget et fungerende vernebygg over Tungtvannskjeller-ruinen.

Styret i Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) har på ekstraordinært styremøte, fredag 29. mai 2020, vurdert om det skal gjøres en investeringsbeslutning slik at bygging av vernebygg over Tungtvannskjeller-ruinen kan påbegynnes.
Etter gjennomførte tilbudskonkurranser viser det seg altså at de totale byggekostnadene overstiger de vedtatte budsjettrammene som NIA har tilgjengelig.

NIA har forsøkt å skaffe tilleggsbevilgninger, men dette arbeidet har hittil dessverre ikke ført fram.

Styret i NIA har derfor vedtatt at byggeprosjektet ikke kan startes før ytterligere finansiering er på plass.

Sett i lys av fremdriftsplan og utfordringer knyttet til bruk av Vemork-sporet som transportvei er det i dag betydelig usikkerhet mtp gjennomføring av byggeaktiviteten også i 2021.

En utsettelse kan i ytterste fall bety at vi ikke kan starte byggingen før våren 2022.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS