Farevarsel om flom i Øvre Telemark

Farevarsel om flom i Øvre Telemark

Det skal hølje ned fra torsdag. Det øker faren for flom. NVE har sendt ut gult farevarsel for vårt område.
Natur/Vær
Kyrre Dahl
Publisert : 03.06.2020 12:57

Varsel om flomfare, gult nivå for indre deler av Agder, Telemark og Buskerud (NVE)

Publisert: 03.06.2020 10:35Gyldig: fra 05.06.2020 07:00 til 06.06.2020 06:59

Det er ventet mye regn, opp mot 40 mm fra fredag. Det vil også være betydelig snøsmelting. Nedbørmengdene er usikre. Følg med på værradar.

Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Konsekvensen kan bli lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag.

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS