OPPDATERT: Det kan bli enda våtere enn før meldt

OPPDATERT: Det kan bli enda våtere enn før meldt

Det var fra før sendt ut hele 4 farevarsler for Tinn denne helgen. Nå kommer det et til, nemlig mye regn fra søndag til mandag. I tillegg er det skogbrannfare, jordskredfare og fare for styrtregn! Men, flomfaren er av en eller annen grunn blitt mindre.
Natur/Vær
Kyrre Dahl
Publisert : 20.06.2020 18:35
Sist oppdatert : 20.06.2020 18:53

Det er et værskifte på gang i Tinn og Rjukan kommer til å oppleve sterkt fallende temperaturer. Vi går fra rundt 30 grader og solskinn på fredag til en maksimumstemperatur på 18 grader på søndag.

Og det kan bli vått, veldig vått! Det er varslet såkalt styrtregn, men det er usikkert hvor det kommer til å treffe og hvor mye regn som følger. Ifølge yr.no kan det bli alt fra 0,8 mm til over 60 mm nedbør i løpet av helgen. Det er sendt gult farevarsel for Agder og Telemark: 

Fra lørdag kveld til søndag formiddag ventes lokalt kraftige tordenbyger. Det vil være stor variasjon i intensitet og mengde, og været kan skifte raskt.

Dette medfører fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Skader på elektriske anlegg/apparater grunnet lynnedslag. Løse gjenstander kan blåse avgårde. Strømforsyninger kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.

  1. lørdag 20. juni 2020 kl 20 - Faren øker

  2. søndag 21. juni 2020 kl 14 - Faren er over

Kart over styrtregn, gult nivå, Telemark og Agder, 20 June 18:00 UTC til 21 June 12:00 UTC.

FOTO FRA YR.NO

OPPDATERT: NYTT FAREVARSEL OM MYE REGN NATT TIL MANDAG!

Etter at denne saken først ble publisert har Yr kommet med nok et farevarsel om mye regn; 

Gjelder for Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark:

I perioden fra søndag ettermiddag til mandag morgen ventes lokalt 40-60 mm/12t.

Dette er altså to separate varsler, et om styrtregn natt til søndag/søndag formiddag og et annet om mye regn natt til mandag. I verste fall kan vi forvente hele 120 millimeter nedbør. Det er ekstremt. Hadde nedbøren kommet som snø ville vi snakket om godt over 1 meter snø, men det er altså meldt regn. 

Flomskred er det også sendt ut gult varsel om: 

Gjelder for fjellområder i Sør-Norge

Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger. Kombinert med stor snøsmelting gir dette økt fare for jord-, sørpe- og flomskred. Flere dager med høy temperatur og stor snøsmelting har ført til at vannmetningsgraden i bakken er høy. Nedbørprognosen for søndag er usikker. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Det er mulig at det siste varselet da blir overflødig men det er altså sendt gult farevarsel for skogbrann: 

Gjelder for Østafjells

Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

I det opprinnelige varselet var det  også sendt ut gult farevarsel om flomfare, men det er fjernet nå fra Yr, av uviss grunn, kanskje fordi det ikke blir spesiellt varmt de neste par dagene: 

Gjelder for østlige deler av Langfjella

Det er fortsatt mye snø i høyereliggende områder og varmt vær fører til stor snøsmelting, også i høyfjellet. Vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring i alle vassdrag der det er mye snø igjen. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS