Byggingen av museumsbygget over Tungtvannskjelleren kan starte i sommer

Byggingen av museumsbygget over Tungtvannskjelleren kan starte i sommer

Det ble stor glede på NIA i går da Tinn kommunestyre enstemmig besluttet å gi en garanti på 7 millioner kroner til Norsk industriarbeidermuseum for å sikre oppstart av byggingen av det nye sikrings- og museumsbygget over Tungtvannskjelleren.
Lokalhistorie
Publisert : 24.06.2020 17:00
Sist oppdatert : 24.06.2020 17:14

Etter gårsdagens vedtak i et ekstraodinært Tinn kommunestyre kunne Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) i sitt påfølgende styremøte vedta at arbeidet med utvikling og realisering av prosjektet Jakten på tungtvannskjelleren - Hydrogenfabrikken på Vemork kan begynne i sommer.

Prosjektet er et attraksjons-, verdiskaping- og formidlingsprosjekt, med målgrupper lokalt, regionalt og internasjonalt.Prosjektets mål er at Tungtvannskjelleren - Hydrogenfabrikken på Vemork skal synliggjøres som et kulturminne av internasjonalt format, og skape en unik formidlingsplattform for overlevering av krigs- og industrihistorie til dagens og framtidige generasjoner.Samtidig skal kulturminnet Hydrogenfabrikken være et viktig element i å legge til rette for en god forvaltning av verdensarven, og være en ressurs for kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping gjennom bærekraftig og kreativ bruk, med særlig fokus mot turisme. Det nye museumsbygget vil gi oss mulighet til å formidle den spennende lokale krigshistorien der aksjonen på Vemork faktisk fant sted.

Det har vært arbeidet på spreng med å finne løsninger, og med en gjennomgang har man funnet en løsning. Men det betinget en haste-garanti fra Tinn kommune.
- Jeg kan love at det ikke er slik vi skal drive saksbehandling i framtida, sa ordfører Steinar Bergsland da det enstemmig vedtaket var gjort i Tinn kommunestyre tirsdag.


Direktør i NIA, Runar Lia sier i en kommentar at han er stolt og rørt over Tinn kommunestyres evne til å imøtekomme søknaden. Han bekrefter også at NIAs styre i går, i lys av Tinn kommunes garanti, ga administrasjonen grønt lys for å starte arbeidet med etableringen av det nye museet!

Kommunestyrets vedtak:
Tinn kommune gir etter anmodning fra NIA en garanti for finansiering av prosjektet «Jakten på tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork» med 7 mill. Garantien gis med forbehold om fylkesmannens godkjenning. 
Garantien gjelder inntil annen finansiering er på plass, og innebærer ingen ytterligere forpliktelser for Tinn kommune.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS