Verdensarvbyen Notodden kan få signalkunstverk

Verdensarvbyen Notodden kan få signalkunstverk

Notodden kan få en ny attraksjon gjennom den storslåtte skulpturgruppen TRE. Kunstverket bygger på Notoddens egen historie.
Kultur
Publisert : 01.09.2020 12:00
Sist oppdatert : 01.09.2020 13:11

TRE er laget med Notoddens historie og landskap som inspirasjon.Treet er hele 10,5 meter høyt og stammen har en diameter på 2 meter. Treet er synlig fra lang avstand og har et monumentalt utrykk, men på en ydmyk måte.

Om kunstverket skriver Pirolt: «På toppen av en liten gresskolle står et storslått ståltre. Overflaten er høypolert og speiler Notodden og omgivelsene sine. Ståltreet representerer jernverkshistorien på stedet, og tømmerfløterhistorien til elven som renner forbi. Rundt omkring treet kommer røttene opp av bakken. Røttene holder symboler på Notoddens historie; en turbin for kraften, en vannkanne for kunstgjødsel, et vannspeil for vannveien. Gjennom det blanke stålet speiles Notodden slik byen er i dag, og menneskene som bor i byen. Skulpturen er et monument over skaperkraft, innovasjon og entreprenørskap på Notodden før -og nå.

Stedet er ment for refleksjon og ettertanke, men også et sosialt møtested som innbyr til lek og aktivitet.
Erik Pirolt (f. 1977) er en norsk kunstner som bor og arbeider i Kristiansand. Han har mottatt mange priser for sitt arbeid og ble i 2016 tildelt Statens Kunstnerstipend. Han har gjort en rekke offentlige utsmykningsoppdrag, hvorav to (Bak Naturen og Atlet), er utført i blankpolert stål slik som TRE.

 

Telemarkskanalen Regionalpark, Norsk industriarbeidermuseum og Notodden kommune har bevisst valgt å gjennomføre en internasjonal konkurranse om en offentlig utsmykning i Notodden. Kuratorteamet håndplukket 5 kunstnere til å delta i konkurransen som vi mente ville kunne svare godt på kriteriene som var satt og de ambisjonene vi hadde.
Skulpturen er planlagt som en del av områdeutvikling av industripromenaden; et park- og rekreasjonsområde langs Heddalsvannet.

Målet med kunstprosjektet er å ta i bruk kunst som virkemiddel i stedsutvikling. Vi ønsker å løfte frem attraksjonskraften i stedet og landskapet. Det legges vekt på å synliggjøre stedets særegenheter med mål om tydelig stopp-effekt i den fysiske utformingen av verket. Det overordnede målet er å gjøre Notodden til et attraktivt sted å leve og besøke, og bidra til å gjøre Jernverkstomta til en attraktiv møteplass for byens befolkning og besøkende. 

Kunstverket vil ved realisering bli den andre kunstinstallasjonen i Regionalparkens «Vannveiens fortellinger» og inngå i Industripromenaden på Notodden. Skulpturen markerer også startskuddet på NIA’s områdeutviklingsprosjekt «Ekko».

 

Fotos: Erik Pirolt
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS