Gaustabanen får penger fra fylkeskommunen
Foto: Kyrre Dahl

Gaustabanen får penger fra fylkeskommunen

Gaustabanen AS får støtte til prosjektet "Top secret - hemmelig topp", for å utvikle en kulturopplevelse som sammenstiller digitale plattformer og en fysisk møteplass.
Lokal
Kyrre Dahl
Publisert : 15.09.2020 10:33
Sist oppdatert : 15.09.2020 10:37

Fylkeskommunen ser etter prosjekter som kan hjelpe næringsutviklingen i fylket i gang igjen, under en vanskelig korona-situasjon. Nå har 14 virksomheter fått penger til sitt utviklingsprosjekt.

Før sommeren ble støtteordningen for regionale utviklingsprosjekter lyst ut, og i potten la fylkespolitikerne 3,4 millioner kroner. I år har ordningen et særlig fokus på å dempe effektene korona-pandemien har på næringslivet i Vestfold og Telemark.

14 prosjekter får penger

Det kom inn 33 søknader til fristen i midten av juli. Nå er pengene fordelt mellom 14 næringsrettede utviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark.

 - Næringslivet står i en utfordrende korona-situasjon, og for mange bedrifter tar en krevende tid fokuset bort fra utviklingsprosjekter. Likevel kan nye prosjekter være veien å gå for å dempe effektene av Covid-19, sikre arbeidsplasser eller komme i gang med grønn omstilling. Fylkeskommunen gir nå et bidrag til 14 virksomheter som sitter med nye prosjekter. Jeg håper tilskuddene på til sammen 3,4 millionene kroner vil ha en positiv effekt for næringsutviklingen i fylket vårt framover, sier Truls Vasvik, leder av hovedutvalget for næring og reiseliv

Gaustabanen får 350 000 kroner til prosjektet Top Secret - Hemmelig topp

Det er søkt tilskudd til å utvikle en kulturopplevelse som sammenstiller digitale plattformer og en fysisk møteplass. Målgruppen er barn og unge m/familie.

Ved å bruke Gaustabanen og hele anleggets rom i fjellet fra den kalde krigen vil det være bakgrunnsteppe for en dramaturgisk iscenesatt historie opp til nåtidens samfunnsbilde, -situasjon og vår rolle i den.

Prosjektet har som mål å bevege publikum inn i refleksjon, ettertanke og debatt. Det søkes støtte til konseptutvikling og innholdsproduksjon i et forprosjekt.

Fjellvåken får 200 000 kroner til drift av Fjellvåken II

Søker ønsker å opprettholde tilbud om båttransport for fastboende og turister i en viktig reiselivsdestinasjon for Vestfold og Telemark; på Møsvatn ved inngangen til Hardangervidda og Mogen.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS