Massiv dyretragedie ved Kalhovd

Massiv dyretragedie ved Kalhovd

Statens Naturoppsyn har talt 322 døde reinsdyr drept av lyn i et forferdelig tordenvær som fant sted midt mellom Kalhovd og Møsvatn fredag, etter det Radio Rjukan erfarer i nærheten av Nusstjønn. Både voksne dyr og kalver er døde det som karakteriseres som en svært sjelden og massiv dyretragedie. – De lå døde i et ganske konsentrert område, så de har sikkert stått ganske tett. Rein står ofte slik, sier Nylend.
Natur/Vær
Publisert : 28.08.2016 16:46
Sist oppdatert : 29.08.2016 23:12

Det var fredag kveld at en jaktoppsynsmann i Statens naturoppsyn (SNO) oppdaget den massive dyretragedien på Hardangervidda, midt mellom Møsvatn og Kalhovd, i nærheten av Nusstjønn, nærmere bestemt Vråsjågryvlun, mellom Mellom Vesle Saura og Vråsjåen.

Reinsdyrene har etter all sannsynlighet blitt drept av lynnedslag. Det gikk et ganske hardt tordenvær i området på ettermiddagen. Flokken er nok truffet av lyn, og har stått tett sammen som følge av uværet.

Ansatte fra SNO og NINA var på stedet søndag for å telle de døde dyrene og ta biologiske prøver av dem.

- De har telt seg frem til at det er 322 dyr som er drept, sier Knut Nylend ved SNOs operasjonssentral på Skinnarbu.

- De lå døde i et ganske konsentrert område, så de har sikkert stått ganske tett. Rein står ofte slik, sier Nylend, som karakteriserer dette som sjeldent og spesielt, og at funnet kom overraskende på dem.
- Det er veldig spesielt. Jeg har hørt om storfe som er blitt drept av lynet, men ikke i så voldsomme mengder, sier oppsynsmannen.
.  Jeg kan ikke erindre at vi har hørt om lynnedslag som har tatt livet av dyr i et slikt omfang. Det er veldig mange, og forholdsvis spesielt i denne settingen, sier Nylend til nrk.no

Hardangervidda har en bestand på vel 10 000 villrein, ifølge Norsk Villreinsenter.
Tragedien skjer émn uke inn i årets villreinjakt, som har en kvote på 8000 dyr. Vanligvis blir ikke mer enn 2-3000 dyr felt under jakta. Det er foreløpig ikke klart om hvordan tragedien vil påvirke årets jakt på Hardangervdda.

Prøvene som blir tatt av de døde dyrene skal nå undersøkes for hjernesykdommen CWD («skrantesyke»), som ble påvist på villrein tidligere i år.
- Vi utnytter denne muligheten til å sjekke om det er noen som er smittet, sier Nylend.

Hva som skjer med villreinene etter at prøvene er tatt, er ikke klart.
- Det blir opp til Mattilsynet og andre ansvarlige aktører å beslutte om de skal fraktes ut, eller hvordan det skal håndteres, sier Nylend.

Foto: Håvard Kjønstvedt/SNO
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS